Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza w parafi pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie jest ks. Piotr Staryszak.

Animatorzy posługujący w parafii:

  • an. Artur Sroka
  • an. Andrzej Zuzak (w trakcie formacji)
  • Rafał Gaweł (p.o. animatora)
  • cer. Jakub Ochoński (an. honorowy)
  • an. Daniel Romaszuk (an. honorowy)

 

pasek3