Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Małżeństwo

Od lipca 1998 roku (po podpisaniu ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską) wystarczy zawrzeć związek małżeński w kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo. Jest to tzw. ślub konkordatowy. Ślub konkordatowy najczęściej jest zawierany w parafii panny młodej lub pana młodego. Można jednak wziąć ślub także w innym kościele za zgodą proboszcza własnej parafii.

Wymagane dokumenty:

Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się trzy miesiące przed datą ślubu.

Na pierwsze spotkanie przynosimy ze sobą:

  • - dowody osobiste
  • - metryki chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy przed datą zgłoszenia)
  • - zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu)
  • - świadectwa nauki religii ( ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i  szkoły średniej)   
  • - potwierdzenie odbycia katechez przedmałżeńskich


  Na ostatnie spotkanie przynosimy ze sobą:

  •  - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego ( tzw. dokumenty konkordatowe ) 3 egzemplarze, wydawane i ważne 3 miesiace przed planowaną datą ślubu, lub akt zawarcia małżeństwa, jeżeli ślub cywilny odbył się wcześniej.
  •  - potwierdzenie odbycia katechez przedślubnych
  •  - zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii
  •  - kartki ze spowiedzi

Uwagi praktyczne:

1. Na pierwsze spotkanie, w celu spisania prokotołu przedmałżeńskiego umów się telefonicznie lub osobiście w kancelarii parafialnej.

2. Zobacz, w której parafii odbywają się katechezy przedmałżeńskie (w Rzeszowie, w każdym miesiącu inna parafia je organizuje - z wyjątkiem lipca i sierpnia; katechezy przedmałżeńskie organizują także różne ośrodki rekolekcyjne np. w Zaczeniu, w Lipinkach, w Rzeszowie - Przybyszówce, ...) i weź w nich udział, bowiem są \"bezterminowe\"

pasek3